POLYUREA TEKNİK BİLGİLER

Bir İzobedel Polyurea izosiyanat ve reçine karışım madelerinin tepkimesi sonucu oluşan üründen meydana gelmiştir. İzosiyanat doğada aromatik veya alifatik olarak bulunabilir. Aynı zamanda monomeri polimer veya izosiyanat tepkimesinin yarı-prepolimer veya prepolimer gibi herhangi bir varyantı olabilir. Prepolimer ya da yarı prepolimer amin uç gruplu polimer reçine veya hidroksil uç gruplu polimer reçineden oluşabilir.

Reçine blendi amin üçgruplu polimer reçineden ve/veya amin üçgruplu zincir uzatıcılardan oluşmalıdır. Amin üçlu polimer reçine herhangi bir kasıtlı polimer parçası bulunduramaz. Tüm hidroksiller amin uçgruplu polimer reçineye tamamlanmamış dönüşümün sonucunda oluşur. Reçine karışımı aynı zamanda katkı maddeleri veya birincil olmayan komponentler de içerebilir. Bu katkı maddeleri bir polyol taşıyıcısının içine önceden yerleşmiş pigmentler gibi hidroksiller içerebilir. Normalde, reçine karışımı katalizör içermez.

Aşağıda İzobedel Polyurea ile diğer yalıtım malzemelerinin teknik özellikleri karşılaştırılmıştır:

Performans Türü

İzobedel Polyurea

Poliüretan

Polyester

Epoksi

Vinil ester

Akrilik

Polisülfid

Fiziksel güç

Düşük-yüksek

Düşük-orta

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Orta-yüksek

Düşük-orta

Uzama

Yüksek

Yüksek

Düşük

Düşük

Düşük

Düşük-orta

Yüksek

Darbe dayanıklılığı

Yüksek

Orta- Yüksek

Orta

Orta

Orta

Orta-yüksek

Orta-yüksek

Aşınma dayanıklılığı

Yüksek

Orta- Yüksek

Orta-yüksek

Orta-yüksek

Orta-yüksek

Orta-yüksek

Orta

Yapışma

Düşük- Yüksek

Düşük-orta

Orta

Yüksek

Orta

Düşük-orta

Düşük-orta

Kürlenme

Düşük

Düşük

Yüksek

Düşük

Yüksek

Yüksek

Düşük

Geçirgenlik

Düşük

Orta-yüksek

Düşük

Düşük

Düşük

Düşük-orta

Orta-yüksek

UV dayanıklılığı

Orta- Yüksek

Düşük-yüksek

Orta-yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Yüksek

Nüfuz

Düşük

Yüksek

Düşük-orta

Düşük-orta

Düşük-orta

Düşük-orta

Yüksek

Sıcaklık limiti

Düşük- Yüksek

Orta

Düşük-orta

Orta-yüksek

Orta-yüksek

Orta